Моят собствен компонент, заснет с  DYNAX 7D

My own unit via DYNAX 7D