Моят собствен компонент, заснет с DYNAX 7D

My own unit via DYNAX 7D

 

   H = 781 mm     W  = 402 mm      D = 288 mm       bass = 2 x 6 ½"