Моят собствен компонент, заснет с DYNAX 7D

My own unit via DYNAX 7D

 

   H = 852 mm       W  = 237 mm            D  = 428 mm      bass = 8"