Моят собствен компонент, заснет с DYNAX 7D

My own unit via DYNAX 7D

 

   H = 1067 mm       W  = 261 mm            D  = 355 mm      bass = 2 x 9"