Моят собствен компонент, заснет с DYNAX 7D

My own unit via DYNAX 7D

 

   H = 925 mm     W  = 223 mm      D = 323 mm       bass = 7 "