Моят собствен компонент, заснет с DYNAX 7D

My own unit via  DYNAX 7D

 

v

        H = 1216 mm       W  = 520 mm      D =330  mm (incl. pieds)      bass =  12"