Моят собствен компонент, заснет с DYNAX 7D

My own unit via DYNAX 7D

 

           H =  1114 mm          W  =  322 mm          D =  448 mm           bass =  2 x 11 " (built inside)