Моят собствен компонент, заснет с DYNAX 7D

My own unit via DYNAX 7D

 

   H = 477 mm       W  = 253 mm            D  = 247 mm      bass = 8