Моят собствен компонент, заснет с DYNAX 7D

My own unit via DYNAX 7D

 

   H = 833 mm ( 705 + 128 )    W  = 236 mm      D = 290 mm       bass = 8"