Моят собствен компонент, заснет с DYNAX 7D

My own unit via DYNAX 7D

 

   H = 889 mm       W  =  191 mm            D  = 286 mm      bass =  5 1/2"

Pedestals:        W = 258 mm        D = 315 mm