Моят собствен компонент, заснет с DYNAX 7D

My own unit via DYNAX 7D

 

   H = 383 mm       W  = 232 mm      D = 225 mm       bass = 17 cm