Моят собствен компонент, заснет с DYNAX 7D

My own unit via DYNAX 7D

 

   H = 703 mm       W  = 414 mm            D  = 357 mm      bass = 10" 

s