Моят собствен компонент, заснет с DYNAX 7D

My own unit via DYNAX 7D

 

 

   H = 437 mm        W  = 240 mm            D  = 316 mm