Моят собствен компонент, заснет с DYNAX 7D

My own unit via DYNAX 7D